Namescape Barcode Browser: help

Met de pagina Namescape Barcode Browser kunnen wederom de verschillende boekencollecties doorzocht worden, maar nu met een grafische draai. De zoekresultaten worden weergegeven als een "barcode graph", d.w.z. elk boek waar resultaten in gevonden zijn worden weergegeven als een barcode: een streepje per alinea. Alinea's waar een resultaat in gevonden is krijgt een (rode) kleur, waarbij de roodheid de relevantie van de alinea aangeeft.

Zoekopdrachten

In het vak "zoekopdracht" kunnen trefwoorden opgegeven worden. De meest basale zoekopdracht bestaat uit één woord.

Er zijn diverse mogelijkheden om op meerdere woorden te zoeken. Een simpele spatie tussen twee woorden geeft een "OR"-zoekopdracht, bijv. geld geluk zoekt op beide trefwoorden en geeft alle documenten terug waarin minstens een van beide voorkomt (voorbeeld). Moeten beide woorden voorkomen in elk resultaat, gebruik dan het woord AND, dus geld AND geluk (voorbeeld). Het aantal treffers van de tweede zoekopdracht zal veel lager zijn dan die van de eerste.

Gebruik aanhalingstekens om op een frase van meerdere woorden te zoeken: "de cock" (voorbeeld) vindt alle voorkomens van de, direct gevolgd door cock.

Zoeken op varianten gebeurt met een sterretje: stamp* (voorbeeld) vindt stamp, stampen, stampvoetend,enz.

De volledige toegestane syntaxis voor uitgebreide zoekopdrachten staat beschreven in de documentatie van het zoekmachinepakket Lucene.

Auteurs en titels

In het vak Auteur kan gezocht worden op de auteurs van de werken. De zoekopdracht wordt als string gezocht in de auteursnamen, dat wil zeggen jacques vindt boeken van zowel "Jacques Kruithof" als van "Jacques Hamelink", voorbeeld

Titel vervult eenzelfde rol als het algemene zoekveld, maar beperkt de zoekopdracht tot de titels van de boeken. Een zoekopdracht als hond* (voorbeeld) geeft zowel resultaten terug betreffende de trouwe viervoeter als die voor het telwoord.

Genre

Met dit veld kan de zoekopdracht beperkt worden op het genre van het boek, voor zover deze bekend is. De genre informatie is niet voor alle boeken bekend.

De genres zijn:

Net als bij auteur kan er op elke deelfragment van het genre gezocht worden. Dit betekent dat "Essays", "Essay", "ssay" alle hetzelfde genre opleveren: voorbeeld.

Datums

Met de optie Datum kunnen een begin- en eindjaar opgegeven worden van het publicatiejaar van een boek. Jaartallen worden opgegeven in het volledige viercijferig formaat JJJJ, dus bijv. 1973 of 2001.

Zowel het begin- als het eindjaar is inclusief, dat wil zeggen dat als je boeken uit de jaren negentig zoekt je moet zoeken op 1990–1999, voorbeeld.

Collecties en alineafiltering

Het beperken van een zoekopdracht tot specifieke (sub)collecties geschiedt door middel van de velden Collectie en Alineafiltering. Er zijn twee verschillende collecties boeken: de gescande boeken van Sanders en de e-boeken. Aangezien voor beide collecties de alineadetectie niet foutloos is bestaat er ook de mogelijkheid om de zoekopdracht te beperken tot de werken waar dit process beter gelukt is.

Fijnmazigheid

De dataset is (in principe) opgebouwd uit boeken en alinea's Met de optie Fijnmazigheid kan het niveau van zoeken langs deze as bepaald worden.

Stel dat we alle alinea's willen vinden die "Port-au-Prince" bevatten en die in de jaren negentig geschreven zijn, voorbeeld.